Informácie o prevádzke

Salón Lucy Nails sa nachádza na 2. pochodí v budove
HAS komplex, na adrese Mostová 34/287, Partizánske.

Prevádzkový poriadok 11/2021

Reklamačný poriadok

Živnostenské oprávnenie

Kvalifikácia pre manikúru

Zdravotný preukaz